Industry Cooperation

Ing. Vojtěch Helikar                                                                                                                                 Business development manažer 

Telefon:        +420 728 995 850
E-mail:           vojtech.helikar@ceitec.vutbr.cz
Kancelář:      Purkyňova 123, Brno, 612 00, kancelář C2.27