Naše top projekty


     


 • Název projektu: Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism
 • Akronym: ToMeTuM
 • Typ projektu: ERC
 • Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
 • Řešitel: Adam Vojtěch
 • Poskytovatel: EU 
 • Výše podpory: 1 377 495 EUR


 • Název projektu: THZ-FRASCAN-ESR: THZ Frequency Rapid Scan - Electron Spin Resonance Spectroscopy 
 • Akronym: THz-FRaScan-ESR_Neugebauer
 • Typ projektu: ERC
 • Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
 • Řešitel: Petr Neugebauer
 • Poskytovatel: EU 
 • Výše podpory: 1 999 874 EUR

 • Název projektu: Plasmon enhanced terahertz electron paramagnetic resonance
 • Akronym: PETER
 • Typ projektu: FET Open
 • Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
 • Řešitel: Tomáš Šikola
 • Poskytovatel: EU 
 • Výše podpory: 399 500 EUR


                  

 • Název projektu: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production
 • Akronym: RICAIP II.
 • Typ projektu: H2020_Widespread
 • Období řešení: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2025
 • Řešitel za CEITEC VUT: Pavel Václavek
 • Poskytovatel: EU 
 • Výše podpory: 3 938 000 EUR​

         

Název projektu: Strenghtening Nanoscience and Nanotechnology Research at CEITEC
Akronym: SINNCE
Typ projektu: H2020-WIDESPREAD-2016-2017
Začátek projektu: 1. 9. 2018
Výše podpory: 546 150 EUR