Výzkum

CEITEC jako vůbec první vědecké centrum v ČR integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Je postaven na vzájemné synergii 7 výzkumných oblastí a díky špičkovým technologiím umožňuje studovat objekty živé i neživé přírody na všech dostupných úrovních složitosti.

Výzkum na CEITECu VUT se zaměřuje především na nanometriály a pokročilé materiály.

Více o výzkumu na stránkách CEITEC.CZVýzkumné oblasti CEITEC VUT


POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakterizaci nanostruktur vykazujících unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace.

Koordinátorprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

VÝZKUMNÉ SKUPINY V TÉTO OBLASTI 


POKROČILÉ MATERIÁLY

Tato oblast je zaměřena zejména na pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. 

Koordinátorprof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

VÝZKUMNÉ SKUPINY V TÉTO OBLASTI